LRF Ungdomen vill vara påläst och lösningsfokuserad i klimatfrågan. Men hjälpmedlen i form av material med argument finns inte. LRF är bra på att berätta om den svenska matproduktionen men att inte alls lika bra på att framföra hur miljösmart verksamheten är.

I motionen, som stämman beslöt skicka vidare till riksförbundsstämman, vill man att LRF Ungdomen tar fram det som saknas.

Vill att LRF utvecklar app 
Ytterligare en motion, från Peter Andersson, antogs av stämman. I denna påtalar ungdomen behovet av en LRF-app där medlemmar kan få information om aktiviteter, nyheter med mera och får möjlighet till push-notiser om ämnen de själva väljer. Motionen ska skickas vidare till LRF Hallands regionstämma.

Stämman hölls på Björnhults golfbana utanför Falkenberg. Vid förhandlingarna valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Sara Hansson, Laholm, och Robin Arvidsson, Falkenberg. De efterträder Ellen Torstensson, Linda Hedström och Maja Svensson, som avgick. Styrelsen konstituerar sig vid ett möte på söndag.

Intensivt verksamhetsår
LRF Ungdomen kunde se tillbaka på ett intensivt verksamhetsår med exempelvis kurs i brukshästkörning, kurs i grönsaksodling, flera studiebesök på gårdar, kampanjen Miljöviktig verksamhet, utdelning av premieelevstipendiet på Munkagårdsgymnasiet med mera.

Filip Lundin gav inblick i framtiden
Gästtalare var Filip Lundin från LRF:s dotterbolag Macklean. Han pratade om olika framtidsaspekter för företagare inom de gröna näringarna. Föreläsningen var uppskattad och utlöste diskussion bland stämmans deltagare.

Sparbankerna och Swedbank i Halland sponsrade stämman och Ingvar Bartholdsson, representant för bankerna, medverkade med kort information.

Efter förhandlingarna serverades en god svenska grillbuffé och sedan blev det trivsamt mingel bland de cirka 40 personer som stämman samlade.

Läs om kampanjen Miljöviktig verksamhet