Den gångna sommaren var en fröjd för dem som gillar värme och sol. Men för många andra en gräslig tid.

Den ständigt gassande solen gjorde livet för lantbruket förfärligt. Varken gräs eller spannmål växte, oron för vad djuren skulle leva av under sommaren växte och det blev allt tydligare att en svår foderbrist under vintern väntade.

Det var så uppenbart att de betande djuren stod inför en svår situation men alltmer under torkans gång insåg man att spannmålsskördarna skulle bli mycket små. Spannmål till både människor och djur, främst då höns och gris, men även korn till ölproduktionen fattades.

Sverige är normalt ett spannmålsexporterande land men den här vintern kommer det att krävas import. Hö och ensilage har importerats till höga kostnader och uppfinningsrikedomen har varit stor för att få fram grönmassa så djuren har tillräckligt att tugga på för att magarna ska fungera.

Den psykiska pressen på djurägare och växtodlare har varit stor och är fortfarande inte över. Vintern och nästa år ska också klaras av.

Men allt är inte nattsvart! Ibland kommer hjälp och stöttning från oanat håll. Laholms kommun, både politiker och tjänstemän, var snabba med att förstå situationen när vi förklarade.

Stabsläget på kommunen gjorde att det var lätt att få kontakt och våra möten var konstruktiva.

Förståelsen för att många under lång tid kommer att leva i oro och stress är viktig. Ni såg till att hälso- och sjukvården fick medvetenhet precis som skolan att många barn kommer att känna av den pressade situation. När fodret tryter och det som finns blir dyrare påverkas ekonomin och det drabbar hela familjen.

Ni var pragmatiska för att få fram förenklat regelverk gödselkörning under längre tid än normalt.

Ni var på ett mycket förtjänstfullt sätt delaktiga i de info- och samkvämskvällar som ordnades och vi fick gemensamt skratta med Thomas Pettersson. Nej, vi kommer inte alltid att vara överens men samtalsklimatet är gott och vi har lärt mycket av varandra. Återigen ett stort tack!

Ulrika Algothsson
LRF Laholm

Läs insändaren i Hallandsposten