LRF:s regionstyrelser och berörda kommungrupper samt även Södra har bjudits in till informationsmöte i Falkenberg den 5 december.

Det aktuella projektet gäller en cirka 70 kilometer lång stamledningen som går från Horred norr, in i Varbergs, Falkenbergs och Hylte kommuner och till Breared i söder. Byggstarten är beräknad till 2026 och drifttagandet till 2028. På sikt ska totalt cirka 40 mil ledning från Skogssäter utanför Trollhättan till Sege utanför Malmö bytas ut.

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare i LRF Västra Sverige, bevakar frågan för LRF Västra Götaland och LRF Hallands räkning. 

Läs Birgits information om arbetet 

”Svenska Kraftnät, SvK, har kallat LRF och Södra i kommunerna Mark, Varberg, Falkenberg, Hylte och Halmstad till ett första möte om ny ledning mellan Horred och Breared.  Det innebär att många nya markägare kommer att bli berörda. De kommer att kallas till formellt samråd där självklart LRF och Södra kommer att vara på plats. Tidpunkt okänd.

Flera stationer förnyas
Ett antal stationer ska förnyas, Skogssäter, Kilanda, Ringhals, Breared och nybygge i Romelanda. Den senare hänger ihop med den planerade 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Den ledningen ligger för beslut hos Energimarknadsinspektionen. Hur beslutet än går kommer överklagan att ske till regeringen.

Svenska Kraftnät hävdar att det inte går att kablifiera. Säkerligen mest ur synpunkten att det blir en billigare byggnation. Det finns teknik att markförlägga både med växel- och likström. Investeringen är dyr, ja, men lågt underhåll och betydligt mindre intrång. Dagens enorma kraftledningsgator borde var passé, inte minst med tanke på behovet att behålla skogen för kolbindning, energi, timmer och naturupplevelser.

LRF förordar kabel i marken
LRF i berörda regioner förordar markförläggning tillsammans med övrig infrastruktur. Statliga myndigheter som Svenska Kraftnät och Trafikverket måste få besked uppifrån om att de måste samverka för att minska olägenheterna och intrånget för de gröna näringarna.

Läs Svenska Kraftnäts information om sträckan Horred – Breared 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare
birgit.jonsson@lrf.se, 070-609 09 89, 0522-64 25 45