I ett brev till lokalavdelningarnas ordförande och vilt- respektive skogsansvariga ber nu Ulrika Algothsson, regionstyrelseledamot med ansvar för viltfrågan, om rapporter från länet. 

Hur stora är skadorna, hur ser samarbetet med jägarna ut, behöver ni underlag för att hålla möten eller tips på medverkande? Det är några av frågorna som ställs. Brevet innehåller dessutom råd och information. 

Läs brevet!

Nationell kampanj med målet att minska viltskadorna
Nationellt driver LRF kampanjen Fakta på bordet. Tanken bakom denna är att att med många små steg och argument byggda på fakta som underlättar dialogen mellan markägare och jägare, med målet att minska viltskadorna. 

Se filmer, läs tips och råd och se filmen om David Pettersson, Koltorps gård, som har många tankar om detta. David Pettersson medverkade nyligen i SVT:s morgonsoffa. 

Läs mer om Fakta på bordet