Tanken med projektet är att det runt om i landet ska tas initiativ för att bilda just nya nätverk. Att skapa sådana på det lokala planet är nämligen helt avgörande för att nå framgång.

– Tillsammans med lokala eldsjälar, kompetenta företagare och arbetsförmedlare kan vi ge goda förutsättningar för nyanlända att arbeta i det gröna näringslivet, säger Mats Bergling, projektledare.

Mer coachning och fler kontakter jämfört med förra projektet
LRF har tidigare drivit ett liknande projekt, Landet runt, och även det var inriktat på att skapa lokala nätverk. Men erfarenheterna från detta är att det behövs mer coachning och mer kontakt för såväl arbetsgivare som för arbetsförmedlare och nyanlända för att verkligen åstadkomma praktikplatser och anställningar.

Varje lyckad matchning är en vinst
– Lantbruket behöver arbetskraft. I de nya svenskarna finns en resurs som är helt outnyttjad. Många av dem som kommit hit har vilja, ambition och kunskap att arbeta i de gröna näringarna. Varje person som vi kan matcha ihop med en arbetsgivare är en ren vinst för lantbruket, säger Mats Bergling.

För att initiera lokala processer har fyra regionansvariga anställts. I Västra Götaland, Halland och Örebro arbetar Susanna Jordán och hon letar för närvarande kommungrupper som vill engagera sig och därmed också hjälpa sina medlemmar att skaffa arbetskraft.

Fyra kommungrupper vill vara med
I Västra Götaland har kommungrupperna i Skara, Ulricehamn, Karlsborg och Tanum nappat. För de två första är datum för inledande möten satta, den 30 november respektive den 10 december i Ulricehamn. För de andra två planeras möten i början av nästa år.

– Till mötena bjuder vi in handplockade företag som kommungruppen tror har ett verkligt intresse av att ta emot en person. Mellan tre och sex företag är målet för att kunna skapa en lagom stor grupp för en dialog där alla blir delaktiga, berättar Susanna Jordán.

Viktigt att arbetsförmedlarna förstår företagens behov
Syftet med träffarna är att företagen ska skapa en god relation med ortens arbetsförmedlare, så att dessa förstår företagens behov och kan hitta rätt person för praktik eller anställning.

– Efter mötet ska arbetsförmedlarna ha så stor kunskap om behoven att de kan matcha företagen med nya svenskar. I det gamla projektet Landet runt arrangerade vi möten mellan kommungrupp, företagare och arbetsförmedlingen men det visade sig sedan att företag oftast inte hade fått kontakt med en matchande person. Nu ska kommunikationen bli bättre, säger Susanna Jordán.

De regionansvariga har också uppgiften att coacha och på andra sätt stötta företagen inför och i början av praktikplatsen eller anställningen. Många kulturkrockar och praktiska problem som man kanske inte tänkt på kan uppstå, och då är det viktigt att det finns resurspersoner att ta hjälp av.

Fakta om projektet:
Nya nätverk för jobb på landet riktar sig till alla företagare inom jord, skog och djurhållning.
Projektet startades i september och pågår till och med 2020.
Arbetet finansieras med LRF:s egna medel och med ett bidrag på 10 miljoner kronor från Tillväxtverket.

Mål:

  • Minst 300 företagare ska ha fått individuell coachning för att kunna ta emot en person.
  • I minst 160 kommuner ska nätverk ha skapats mellan arbetsförmedlare och företagare inom det gröna näringslivet.

Vill ditt företag ta emot en nyanländ? Vill din kommungrupp vara med?

Kontakta Susanna Jordan, tfn 070-626 92 70, susanna.jordan@lrf.se

Läs mer om projektet