– Jag vill varna lantbruket för att ta emot schaktmassor från vägdikena. De innehåller så mycket plastprodukter och annat att det i princip är avfall, säger Ingemar Johansson, (C) ordförande i miljönämnden i Falkenbergs kommun och även medlem i LRF.

Det är andra gången under mandatperioden som problemet uppmärksammas av miljönämnden och som Trafikverketfår en uppmaning om åtgärd. Nu är det ju visserligen inte det statliga verket som skräpar ner, men ansvaret för renhållningen av vägrenarna ligger hos Trafikverket.

Skräpet finmals och följer med schaktmassorna
”Det skräp som kastas i början av året hamnar i Trafikverkets inhyrda maskiner när vägrenarna slås och putsas under sensommar och kvartal 3”, konstaterar miljönämnden i sin skrivelse. Det finmalda skräpet ligger sedan kvar tills det blir dags för dikesrensning och då följer det med schaktmassorna.

– Jag tror att det är många lantbrukare som tar emot schaktmassor. De ser att det kan vara en fördel att fylla ut ett område eller en ravin så att det blir lättare att köra där, säger Ingemar Johansson, som har exempel från trakten.

Tickade miljöbomb
Men massorna lär vara fulla med vad som Ingemar Johansson menar är en tickande miljöbomb, som fått för lite uppmärksamhet.

– Gör vi inte något åt nedskräpningen utmed vägarna nu kommer detta att bli en stor miljöfråga om ett antal år, säger han.

I Falkenbergs kommun är det längs E6 och vägarna 154, 153 och 150 som problemen är störst, det vill säga stora vägar med mycket trafik.

Aluminiumburkar stor fara för djur
En annan sida av nedskräpningen, som också tas upp i miljönämndens skrivelse, gäller aluminiumburkar som blåser in på vallar och sedan hamnar i djurfoder och skadar och dödar djur.

Någon möjlighet för miljönämnden att förelägga Trafikverket om städning finns inte. Miljöbalken gör ett undantag för väghållare.

Lagen gör skillnad på markägare och väghållare
– Som gammal månskensbonde retar det mig att man gör skillnad på markägaren och väghållaren. En markägare kan föreläggas att plocka upp skräp på sin fastighet men Trafikverket går fritt, säger Ingemar Johansson.

Däremot har väghållaren skyldighet enligt väglagen att plocka bort skräp och det är en uppmaning om att göra det som nu riktas till Trafikverket, som fått tid på sig till den 31 december att ge svar.

– Jag vet inte någon miljönämnd i Sverige som har lyft den här frågan. Falkenbergsnämnden har haft möte med de olika miljönämnderna och de tycker att det är bra att frågan tas upp, berätta Ingemar Johansson.

Charlotte Andersson
Kommunikatör, LRF Västra Sverige