Hur handskades bönderna med torkan? Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige har genomfört ett projekt som går ut på att ta reda på hur gårdarna anpassade sig till den långa torkan i somras.

Många sådde nytt direkt efter skörd. Alla möjliga olika grödor. – Bonden är kreativ vid kriser. Man tog i princip vad man hade på logen, säger Anders Richardsson, ordförande i LRF Halland.

Rådgivare på Hushållningssällskapet och Växa gjorde uppföljningar på 20 gårdar. Nu har man sammanställt resultatet. Och det visade sig att många sådde nya grödor. Antingen direkt efter skörd, eller om de tvingades plöja ner det magra resultatet från sommaren.

I projektet ingick också att ordna ett möte. Men det kom ganska få bönder. Frågan är varför? – De är trötta på torkan. Man vill se framåt, säger Anders Richardsson. Han är dock positiv till projektet. – Projektet tycker jag är bra, säger han.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se