Får de inte tillstånd, kan kraftverken i Kungssäter tvingas lägga ner. Två statliga myndigheter agerar för att tre små vattenkraftverk inte ska få tillstånd att fortsätta. Konsekvensen för ägarna kan bli allvarliga.

I veckan flyttade Mark- och miljödomstolen till Kungssäters bygdegård. Orsaken är tillståndsprövning för tre småskaliga vattenkraftverk i Kungssätersån. Förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen, som tillfälligt flyttat till Kungssäters bygdegård, pågick i tre dagar.

De tre kraftverken som prövas enligt miljöbalken är Hultaberg kraft AB, Bota och Hult. Ägarna till Hultaberg kraft AB, Carina och Eino Abrahamsson, har yrkat att domstolen ska lagligförklara kraftverket. Länsstyrelsen, kammarkollegiet och Älvräddarna har dock en annan uppfattning. De arbetar för att ägarna ska tvingas lägga ner och riva ut. De menar att kraftverken utgör ett hinder för vandrande fisk.

I somras beslutade riksdagen att införa enklare regler för småskalig vattenkraft. Politiken var tydlig med att tillståndsprövning av små vattenkraftverk inte skulle leda till utrivningar, annat än i undantagsfall. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari. Det är alltså i elfte timmen som de tre kraftverken prövas enligt den gamla taktiken som kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten utarbetat för att tvinga små vattenkraftverk att lägga ner i syfte att ”restaurera” så många vattendrag som möjligt.

LRF Hallands ordförande Anders Richardsson har tidigare kritiserat länsstyrelsens agerande. Han är rädd att flera av kraftverken kan tvingas lägga ner. Det kan innebära konkurs för några av landsbygdsföretagarna. ”Det var aldrig tänkt att miljöbalken skulle användas för äldre anläggningar,” hävdar Anders Richardsson.

LRF Halland menar också att länsstyrelsen gör en felaktig tolkning av miljöbalken. Tillståndsprocesserna är mycket kostsamma för ägarna. Blir det inga tillstånd kan det innebära att dammarna måste rivas ut. Enligt två av ägarna skulle det sannolikt innebära konkurs för företagen.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se