Regeringen har slutit ett avtal med Havs- och vattenmyndigheten om finansiering av vattensamordnare som kommer att placeras ut runt om i landet. Meningen är att dessa ska fungera som rådgivare.

LRFs vattenexpert Marcus Hoffman har lyckats få regeringen att finansiera 20 nya tjänster i landet som vattensamordnare. 
– De ska jobba ute hos oss, som rådgivare, inte som fiskala kontrollanter, säger Anders Richardsson, ordförande i LRF Halland. 
– Det är viktigt att vi är proaktiva också, säger Anders Richardsson. Projektet ska löpa under två år. Halland kommer att få tre samordnare, med placering på Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen och kommunerna.
Anders Richardsson räknar med att samarbetet därmed kommer att bli bättre mellan myndigheterna och LRFs medlemmar när det gäller vattenfrågor. 
Arbetet med att anställa nya samordnare är i full gång.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se