Läget är fullständigt ohållbart. Vildsvinstammen ökar och skadorna är nu så omfattande att de utgör ett direkt hot mot lönsamheten. Vildsvinen, i Hallands inland och skogsbygder, måste därför decimeras omgående.

En ökande vildsvinstam orsakar omfattande skador på åker och betesmark i Hylte kommun. Från Femsjö socken rapporteras nu att skadorna är så omfattande att verksamheter riskerar att bli olönsamma.

Fram till sommaren 2018 har skadorna varit måttliga. Men när regnen kom i augusti blev skadorna omfattande på vallar och betesmarker. Under september och oktober har vildsvinens härjningar fortsatt. Skadorna orsakar mycket merarbete. Lantbrukare tvingas plöja upp den värst drabbade åkermarken. Det rapporteras också katastrofala skador på vallar med insådd efter torkan.

”Skadorna är så omfattande att de utgör ett direkt hot mot lönsamheten, och på sikt mot möjligheten att bedriva näringsverksamhet”, skriver Johnny Andersson, Femsjö, i en rapport.

Trots omfattande jakt i höst ökar vildsvinstammen. Under älgjakten noterades ett stort antal vildsvin i Femsjö socken. Ändå har jakten varit betydande. Nu befarar man att vildsvinstammen kommer att öka ytterligare under nästa år.

Nu krävs radikala grepp för att rädda verksamheter i en av avfolkning redan hårt drabbad bygd. LRF måste ta ställning, menar Johnny Andersson. Han vill att LRF reder ut vilka metoder som går att ta till. Exempelvis om det är tillåtet att använda fällor som tar hela grupper.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se