Jordförvärvslagen behöver ses över. Det finns för- och nackdelar med den nuvarande lagen. För att öka förståelsen för hur den tillämpas besökte LRF Halland länsstyrelsen i veckan.

För att diskutera jordförvärvslagen besökte LRF Hallands ordförande Anders Richardsson och regionchef Robert Larsson länsstyrelsen i den gångna veckan.
– Vi har lyssnat, säger ordförande Anders Richardsson.
Efter samtalet med länsstyrelsen blev bilden lite klarare.
– Vi jobbar på detta. Men vi är inte färdiga med frågan, säger Anders.
Det är en knepig fråga hur jordförvärvslagen ska tillämpas. Men tanken är att det ska leda till ett förslag att se över lagen.
– Jag ska försöka få ihop en motion om det, säger Anders Richardsson.

Syftet med besöket var att öka kunskapen om lagen och hur den tillämpas. Och vilka för- och nackdelarna är. Det finns olika aktörer på marknaden, både enskilda men också aktiebolag, som köper mark. En fråga är vad som räknas som ett rationaliseringsförvärv. Fastigheter under 250 hektar betraktas inte som bärkraftiga och därför kan man dela och stycka upp dessa ganska fritt.
– Är detta positivt för det halländska lantbruket, eller är det negativt? Jag vet inte det ännu, säger Anders.

För många ungdomar kan det vara svårt att spara ihop till ett lantbruk idag. De höga markpriserna gör att enskilda har svårt att konkurrera. Ingången i yrket blir istället ett arrende.
– Det gäller att visa framfötterna, säger Anders Richardsson. Så man kan bli arrendator under kyrkan eller någon annan markägare.
Det kommer därför sannolikt att bli fler och fler arrendatorer.
Anders tror dock inte att familjejordbruket är hotat.
– Nej. Men det är ett problem att bostäder och fastigheter har blivit så mycket dyrare. Och värdet på åkermarken har femdubblats. Det finns ju inget annat som haft en sådan värdestegring. Någon strukturrationalisering måste det vara även i jordbruket, menar Anders.
Och begränsningarna i jordförvärvslagen måste vara motiverade. Liksom hur man utkräver det personligt ansvar.
– Det finns plus och minus, konstaterar Anders Richardsson.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se