Rättsväsendet måste bli bättre på att hantera brott
mot djurägare. Polis och åklagare måste samordna sitt arbete. Det kräver riksdagsledamoten Ola Johansson (c) från Halland.

Allt fler riksdagsledamöter kräver hårdare tag mot djuraktivister. Riksdagsledamoten Ola Johansson beskriver i en debattartikel hur han själv växte upp på landet. Med djur. Och hur synen på djur på landsbygden skiljer sig från synen hos många stadsbor idag som inte har någon förankring på landsbygden.
”Djurens rätt har för en del blivit en principiell fråga, att alla djur ska vara fria, oavsett deras förutsättningar att klara sig i naturen”, skriver Ola Johansson.
”Aktivisterna nöjer sig inte med att opinionsbilda och demonstrera”, fortsätter Ola Johansson. De måste befria djuren från ”fångenskapen”.
”Och trakassera och hota deras husbonde”, fortsätter han.
Djuraktivisternas aktioner drabbar många lantbrukare. Aktivisternas sätt att jobba påminner om terroristers, skriver Ola Johansson.

LÄS MER: Svenska bönder extra utsatta för hat

Genom att maskera sig, förneka att de varit på platsen och skylla på varandra undgår många av dessa aktivister att lagföras. De får alltså inga straff trots att det handlar om brottslighet.

Ola Johansson menar att det därför behövs en bättre samordning hos polis och åklagare så att alla anmälningar hamnar på samma ställe. Det är samma personer som utför alla dessa gärningar. Även om det sker på olika platser.

Fler riksdagsledamöter kräver skärpning

Flera riksdagsledamöter har på senare tid krävt en skärpning från samhällets sida.

Kristdemokraten Magnus Jacobsson föreslår i en motion till riksdagen att ansvaret för hot och våld mot lantbrukare flyttas över till säkerhetspolisen och att staten prioriterar upp den typen av brott.

”Dagens ordning där hot och våld gentemot lantbrukare och jägare i praktiken inte beivras är inte acceptabel”, skriver Magnus Jacobsson.

LÄS MER: LRF, KTH och SLU i unikt projekt om hoten

Aktioner i Halland har lett till debatt i riksdagen. Moderaten Jonas Jacobsson Gjörtler har ställt en fråga till justitieminister Morgan Johansson(s) vad regeringen är beredd att göra för att ändra lagen.

Bakgrunden var polisens agerande i samband med en aktion mot en minkuppfödare i Halland. Polisen påstod då att man inte kunde ingripa mot demonstrationer som genomförs på icke planlagt område.
”Det förefaller vara en något märklig begränsning”, sa Jonas Jacobsson Gjörtler och uppmanade ministern att förändra regelverket.

LÄS MER: Polisens bästa tips till LRF

Morgan Johansson svarade att regeringen tagit upp frågan med rikspolischefen och chefen för säkerhetspolisen.

Ministern hänvisade till Brå

Betty Malmberg(m) ställde en fråga 2018 till justitieminister Morgan Johansson(s) om djurrättsaktivism kan få en egen brottskod, eftersom polisens arbete med hot och våld mot lantbrukare inte syns i statistiken, och därmed inte prioriteras.
Morgan Johansson gav ett långt svar om allt regeringen gjort, men svarade på själva frågan med att hänvisa till Brå, Brottsförebyggande rådet, som sköter statistiken.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se