Nyhetsbrevet innehåller information om bland annat

  • Berte Qvarns nya vattendom - så blir det bättre för fisken
  • LONA-Projekt om invasiva arter 2019-2020

  • Fiskevårdsåtgärder i Boberg

  • Åtgärdssamordnare 2019-2020 sökes!

  • Årsmötet den 6 Mars 2019

Läs mer Suseåns vattenråds Nyhetsbrev vintern 2018 >>