Markavvattning är en allt hetare fråga.
Dikningsföretag behöver förnyas och många diken behöver underhållas. LRF och Vuxenskolan satsar, därför med stöd från Jordbruksverket, på en ny utbildning.

I veckan hölls ett möte i Falkenberg om markavvattning, behovet av att förnya dikningsföretag, och vad LRF och Vuxenskolan med stöd av Jordbruksverket gör
för att förbättra situationen.

Bakgrunden är att många dikningsföretag behöver aktiveras, berättar LRFs vattenexpert Christer Jansson. Behovet av underhåll är stort. Det finns också en kunskapsbrist om vilka rättigheter och skyldigheter man har som
samfällighet.
– Alla vilande företag behöver aktiveras. Ett förbättrat underhåll av dikena ger bättre lönsamhet och bättre miljö, säger Christer Jansson.

Målet är att öka kunskapen hos lantbrukare om vad som gäller vid markavvattning.

Totalt finns det cirka 50 000 dikningsföretag i landet. Samfälligheter där i många fall samma personer suttit i styrelsen i många årtionden. Alla är inte aktiva och dikningsföretagen behöver därför förnyas.
– Det finns ett behov av att rensa diken, säger Christer Jansson.

LRF vill därför få igång dikningsföretagen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att tillsätta nya styrelser.
– Det är viktigt av flera olika skäl. När det sker intrång eller det byggs nya vägar. Det kan innebära en större belastning på dikena, och det kan leda till att dikningsföretagen får högre kostnader.

Där är det rimligt att samhället tar ett större ansvar. Och då behövs aktiva dikningsföretag.
– Vi har jättestora problem med det i Halland.  Problem med översvämningar som är skapade av järnvägsbyggen
och vägbyggen. Det belastar åkermark.

Behovet av förnyelse blir också tydligare i en tid när statens syn på markavvattning har förändrats. Förr satsade staten pengar på att dika och skapa mer odlingsmark.
– Nu har det ändrats och det har nästan blivit fult att dika, säger Christer Jansson.

Istället driver statliga myndigheter krav på att anlägga våtmarker för att bromsa övergödningen.

För att skapa förutsättningar för en förändring och aktivare avvattningsföretag erbjuder LRF och Vuxenskolan kostnadsfria studiecirklar.
– För att öka kunskapen om det här, säger Christer Jansson.
– Vi hade en utbildning i december i Stockholm. Vi har utbildat ett antal cirkelledare. Ett särskilt utbildningsmaterial har tagits fram.

Nu är tanken att dra igång cirklar runt om i landet. Det kommer att bli tre träffar, om minimum nio timmar. Utbildningen är gratis.

Och intresserade kan anmäla sig till Vuxenskolan, eller till Christer Jansson eller Jennie Dannegren på LRF Halland.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se