Västra Kungsbackas LRF-avdelning tar upp problemet med gamla blykablar som inte längre är i drift. I en motion till LRF Hallands regionstämma föreslår man att LRF jobbar med frågan.

Bakgrunden till motionen är att fasta teleledningar tas ur drift i takt med utbyggnaden av fibernät på landsbygden. En stor mängd blykablar blir kvar i marken. De måste tas bort eftersom de utsöndrar skadligt gift, skriver LRF-avdelningen.
LRF Västra Kungsbacka föreslår därför att LRF tar upp frågan med Telia och kommunernas miljö- och hälsovårdsmyndigheter, för lämpliga åtgärder. Man föreslår också att länsstyrelsen uppmärksammas på problemet, och att regionstyrelsen utformar en motion till LRFs riksförbundsstämma.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se