Lantbrukare i Halland har drabbats av aktioner från djuraktivister som i flera fall urartat i rena trakasserier. Inom LRF förs nu en debatt om vilka krav man kan ställa på rättsvårdande myndigheter och våra politiker.

En åtgärd kan vara att förbättra statistiken så det blir lättare att se vilka brott som utförs av djuraktivister. Idag finns det ingen särskild brottskod för detta.

Det behövs också en ökad samordning av polisens resurser. Ett förslag är att inrätta en central enhet inom polisen. Det behövs ett nytt synsätt så att rättsvårdande myndigheter ser att detta handlar om en organiserad brottslighet och en politisk extremism som kan jämställas med terrorism.

Lagstiftaren bör också se över demonstrationsrätten som idag missbrukas av militanta djuraktivister för att trakassera enskilda människor och familjer på landsbygden. Ett område för diskussion är huruvida lagstiftningen kan skärpas när det gäller rätten att uppehålla sig på privat mark. Att nyttja privat mark utan tillstånd för den här typen av aktiviteter borde klassas som olaga intrång. Hemfriden måste väga tyngre än allemansrätten. Även ett maskeringsförbud bör dryftas.

Inom LRF diskuterar man också vilka krav som är rimliga att ställa på politikerna. De måste ta avstånd från den här typen av brottslighet, samt anpassa lagstiftningen så att polis och åklagare kan arbeta mer effektivt. Hatet mot djurägare bland dessa grupper väcker frågan om det inte borde klassas som ett hatbrott bland andra hatbrott.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se