– Vi planerar tre nya skogsträffar, säger Johanna Ivarsson, som är ansvarig för skog och äganderätt i regionstyrelsen i Halland. Den 4 mars blir det en skogsträff i Ullared. Då kommer en kille från skogsstyrelsen och berättar vad man ska tänka på när det gäller granbarkborrar.

Räddningstjänsten kommer också att finnas på plats för att berätta om vad man ska tänka på när det gäller förhöjd brandrisk, och vid markberedning när vi har kvar det torra gräset.

– Med anledning av torkan och alla skogsbränder så vill vi ta upp alla följdproblem med insektsskador och planteringar som drabbats av torkan som behöver kompletteras, säger Johanna Ivarsson.

Skogen är särskilt känslig nu efter torka och skogsbränder. Det har bland annat lett till ökade angrepp av granbarkborre, något som skogsägarna måste hålla koll på nu. Johanna berättar om den åttatandade barkborren, och den sextandade barkborren.

– Man har upptäckt att den sextandade barkborren nu även har gått på yngre skog, säger hon. Vi planerar också ett studiebesök och en träff med ganderättstema.

Granbarkborren kan bli ett stort problem, tror Johanna Ivarsson. Den gångna sommaren har det varit rekordstora svärmningar, säger hon. Därför är nervositeten stor över hur det ska gå i år.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se