Falkenbergs kommun har nu anställt de två samordnare som ska leda arbetet med att minska näringsläckaget från jordbruket. I annonsen har Falkenbergs kommun betonat att de sökande ska vara lyhörda och ha god förmåga till samarbete. Krav på utbildning har varit agronom eller biolog. Samordnarna kommer att utbildas för sin uppgift av Havs- och vattenmyndigheten, och sedan ha sitt kontor på Agrocenter i Falkenberg men arbeta också i Varberg och Halmstad.

De två samordnarna ska leda en projektgrupp som ska ta fram åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket. Arbetet ska ske i dialog med markägarna. De ska förutom att leda projektet också samordna verksamheten och bygga nätverk inte bara lokalt utan också delta aktivt i nationella nätverk av myndigheter, organisationer och konsulter som arbetar med övergödningen.

LRF har deltagit aktivt i arbetet med projektet och varit med i anställningsprocessen.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se