Berätta mera?

- Jag blev framröstad som Ekoböndernas Ekobonde, alltså nominerad av Sveriges ekologiska bönder och därefter framröstad av samma gäng. Det är ogreppbart stort, att vänner och kollegor valt ut just mig, av alla superduktiga bönder! Jag sa i tacktalet att som förtroendevald har jag genom åren gått många kurser i argumentation, hur man bemöter kritik och ifrågasättande, hur man möter media etc, men jag har aldrig fått tillfälle att gå en kurs i vad/hur man agerar/säger/tackar när man blir satt på en piedestal på detta sättet. Vi måste rätta till detta! Inser lite att man använder alltför lättvindigt alltför stora ord, för här och nu ville jag ha kunnat ta fram de största orden.

Du har lyft fram den ekologiska produktionen, hur kommer det sig?

- Jag börjar mitt tjugofemte år som Kravbonde nu. Att jobba så innebär att jag höjt lönsamheten i verksamheten. Jag har valt hållbarhetsaspekten i produktionen som prio ett. Helt övertygad är jag om att den ekologiska vägen ger mig bäst möjlighet att komma längst. Jag är vidare helt övertygad om att hållbarhet är att undvika kemi på åkrarna. Jag är också helt övertygad om att konstkvävet är negativt. Ett exempel är artrika marker som gödslats med konstkväve någon/några gånger för 25 år sedan, som ännu inte återhämtat sig, efter 25 år! Det är biologin under mark som rubbats och livet därunder. En länk i kolets omvandling har skadats. Vi behöver se markbiologin som en hjälp och sluta att använda jorden som om den vore en filtmatta som växterna kan stå på och få näring och nåt att sätta rötterna i. Jag är helt övertygad om att framtidens jordbruk måste vara kretsloppsbaserat, det är ohållbart att tillverka mer ”ny näring” och stoppa in i systemet. Kopplat till hållbarhet, jag använder HVO till traktorer och har satt upp solceller på ladugårdstaket, dvs jag försöker ta alla steg jag kan. Engagemanget på sociala medier är baserat på att jag har svårt för påhopp, som i och för sig ofta är grundade på missförstånd och okunnighet, men inte så sällan tyvärr även på avundsjuka. Jag avskyr när bönder hoppar på bönder! Vi ska hålla ihop. Däremot måste samhället kanske ändra spelreglerna så att ekonomin ger möjlighet att göra det bästa och få betalt för det. Summan av hela paketet, jag har väldigt mycket engagemang och en fullständig övertygelse.

Vilka framtidsplaner har du?

- Jag funderar på vad jag ska göra när jag blir stor. Inte för att jag inte trivs med världens roligaste jobb, för det gör jag, men när jag ser en bonde som passerat 80 år tänker jag att möjligen ska jag testa nåt annat då. Så framtidsplanerna är att göra mig umbärlig här, på något sätt helst utan att bidraga till den absurda strukturrationalisering som löper amok. Jag tänker också att det vore mysigt att se en fortsatt hållbarhetsbaserad ekologisk utveckling på dessa marker.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se