Nyligen hade vi en dialog med riksdagsledamot David Josefsson (m) på verksamhetsbesök i mjölk- och entreprenadföretaget Svesgård i Kungsbacka, som fick Lantmännens Groddenstipendium 2018. Det finns idag fem anställda och företaget ägs av Magnus Svedman, som gått från anställd till delägare, och Pehr Hansson.

Företaget är en öppen gård med Arla Miniorverksamhet.

Företaget brukar 220 hektar åkermark och tolv hektar betesmarker och har 170 mjölkande kor i tre Lelyrobotar plus rekrytering.

Vi diskuterade olikheter i handläggningstid och krav på miljötillstånd beroende på var i Sverige ansökan hanteras, eller problematiken i kravet på bästa möjliga teknik. I praktiken gör detta att enskild tjänsteman på Länsstyrelsen kan hitta en forskningsrapport i Slovakien som visar att det möjligen går att halvera ammoniakutsläppen från kycklingproduktion, och då ställa krav på det i tillståndet för en halländsk kycklingsproduktion utan beprövad vetenskap och tillämpning.

Vi tryckte på behovet att livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion måste synas konkret nu i regeringens instruktioner till myndigheterna.

Vi pratade också om hur vi kan göra lantbruksutbildningarna (där alla får jobb efteråt) mer attraktiva bland annat genom samarbete med andra yrkesgymnasier för att erbjuda eleverna fler körkortsbehörigheter.

Tack till David för ditt intresse och engagemang som lagstiftare!

Robert Larsson
Regionchef LRF Halland