Organisatoriskt sett tillhör tjänsterna Falkenbergs kommun, men samordnarna har sina kontor på Agrocenter ihop med LRF. Målet för projektet är att utveckla ett nytt arbetssätt att via åtgärdssamordnare stimulera fler åtgärder inom jordbruket för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därigenom bidra till en hållbar livsmedelskedja. Arbetet kommer genomföras inom Suseån, Törlans, Uttrans, Ramsjö kanals, Vinåns och Sannarpsåns avrinningsområden, inom Varbergs, Falkenbergs och Halmstads kommuner.

Tre snabba frågor till vattensamordnarna

Kan ni berätta lite kort om er själva?

Lina: Jag är mark-växt agronom som brinner för en levande landsbygd och hållbar svensk livsmedelsproduktion, uppvuxen utanför Falköping och i norra Bohuslän. Jag har under många år jobbat med certifiering av lantbruk och livsmedelsföretag.
Harald: Jag heter Harald Lagerstedt och bor tillsammans med min familj i Valinge på gården vi hade mjölkproduktion på, fram till för 15 år sedan. Jag är utbildad Lantmästare. De senaste 16 åren har jag varit förtroendevald i Varbergs kommun. Frågor som rör landsbygden, maten vi äter och miljön har engagerat mig som politiker. Jag ser därför mycket fram mot att få jobba med dessa frågor i en annan roll nu.

Vad ser ni mest fram emot i detta projekt?

Lina: Att få möta olika aktörer och hitta samarbetsformer för att förbättra vår närmiljö, våra vattendrag, sjöar och hav.
Harald: Det känns mycket stimulerande att få hitta lösningar för att minska näringsläckaget från åkermarken frivilligvägen, tillsammans med lantbrukare och andra olika aktörer. Jag gillar att detta kopplar an till livsmedelsstrategin, med syftet att öka livsmedelsproduktionen i Halland på ett än mer hållbart sätt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni?

Lina: En stor utmaning är att hitta ömsesidig motivation och vinster så att fler åtgärder görs för att minska övergödningen. Hela detta projekt med oss två åtgärdssamordnare ser jag som en stor möjlighet för ökad samverkan och regionalt engagemang.
Harald: Utmaningen är tiden, vi har ca 1,5 år på oss att visa att vi hittar bra sätt att arbeta på som motiverar en fortsättning på projektet. Möjligheterna är att föra samman all den kunskap som finns på området, för att lantbrukaren ska se att hon/han kan öka lönsamheten och bidra till lantbrukets miljö- och hållbarhetsprofil genom att göra åtgärder där näringen är kvar i åkermarken.