Lars Svensson i Sibbarp har haft sandstall sedan 2016.
- Jag ser bara fördelar med att använda sand som strömedel till mina djur, säger Lars. Eftersom sanden är oorganisk sker inte samma bakterietillväxt. Vi märker detta genom att vi fått en bättre djurhälsa med en halvering av antalet mastiter. Dessutom är sand bra när det kommer till att minska halkrisken, vilket kan vara ett bekymmer i andra system.

2016 lät han bygga sitt nya stall i Varbergs kommun. Han fick göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den efterfrågades vilket strömedel gården tänkt använda och han uppgav då sand.
- Det var ingen som hade någon invändning mot strömedlet då, vi tar dessutom sanden från Rolfstorp så det är ju nära, berättar Lars.

Året efter, 2017, påbörjade Magnus Karlsson, mjölkbonde i Karlsro i samma kommun, sin MKB. Han fick dock backning på den och fick ett antal punkter som han skulle uppfylla.
- Kommunen hade invändningar mot att jag tänkt använda sand som strömedel med motiveringen att det är en ändlig resurs. Jag överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, där ärendet ligger idag, säger Magnus.

Båda bönderna hoppas på att Magnus ska få rätt att använda sand som strömedel. Likadan sand som används i stallarna används på golfbanor så det är den finare fraktionen det handlar om.

-Jag tycker att det är fel att bara för att jag ansöker om att utöka min verksamhet så får jag inte använda sand. Jag hade kunnat använda sand idag i min befintliga verksamhet och ingen hade då kunnat invända mot det, säger Magnus Karlsson.

Vid samrådet som alltid sker vid en MKB ställdes frågor kring vilket strömedel som han tänkt använda.

-Jag var ärlig och sa att jag tänkt använda sand. Så här i efterhand kanske jag kunnat uppge något annat och sen ändrat när verksamheten väl var igång. Jag var ärlig och jag vet ju att det är bra för mina kor och deras hälsa. Jag har liksom andra bönder övervägt system och strömedel noga och har också varit utomlands för att titta på de bästa systemen för att bli konkurrenskraftig, säger Magnus.

Båda Lars och Magnus lyfter också Jordbruksverkets tävling ”Framtidens smartaste stall” 2018 där de bästa stallarna kunde vinna pris. Det stall som vann var Växastallet för djur, människor och produktion – sund mjölkproduktion i smart stall. I motiveringen beskrivs fördelarna kopplat till djurhälsan: ”Det finns flera nytänkande inslag med sand i liggbåsen som ger god djurvälfärd, lutande skrapgångar och ett gödselsystem för sandinblandad gödsel”.

- Det verkar bara vara här i Halland som man hakat upp sig på strömedlet sand. Jag har ju kontakt med andra bönder över landet som inte stött på de här problemen vid MKB. Om jag inte vinner tror jag att domen kan komma att få effekter över hela landet vid nybyggnation och det vore olyckligt, säger Magnus.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se