Kvällens gäster var Christian Persson från Skogsstyrelsen och Lars-Göran Bengtsson från Räddningstjänst väst. Flera personer hörde av sig efter träffen för att meddela arrangörerna att de tyckte att det var en bra kväll, något som så klart värmde.

Torkans effekter på skogen

Christian Persson tryckte mycket på att hålla koll på sin skog under våren och sommaren. Det räcker inte att inventera nu och nöja sig där, menar han. Halland kommer inte ingå i något bekämpningsområde, det vill säga att det är fortsatt max 5 m3 fub färskt virke per hektar som får ligga i skogen.
Man har konstaterat att den sextandade barkborren börjat ställa till det, men vart detta leder vet man inte i nuläget. Det råder delade meningar om man bör plocka ut groten i barkborreskadad skog. Svärmningsprognos finns som vanligt att följa på skogsstyrelsens hemsida i sommar. Man kommer lätta på reglerna för dispens för sexveckorsregeln kopplat till barkborreskador, dock är det viktigt att komma ihåg att anmälan ska göras och vissa kriterier skall uppfyllas för att dispens beviljas.

Vad ska man tänka på inför vårens förhöjda brandrisk?

Lars-Göran Bengtsson pratade om att tänka efter innan olyckan är framme. Var finns tillgängligt vatten? Hur dirigerar jag till platsen? Det är viktigt att rapportera in vägar och påpeka om man byggt nya vägar som kanske inte kommit in i ledningscentralens kartor än. Nödkoordinat är viktig för lokalisering, PRATA med larmoperatören, det finns medhörare i samtalet som larmar ut och dirigerar, den du pratar med ska försöka få så bra information som möjligt av dig när ni pratar så de prioriterar rätt.

Lars-Göran berättade även om hur det var på branden i Lima där han var uppe och arbetade i somras. Han visade rapporter längs vägen och hur snabbt alla förutsättningar ändras bara för att vinden ökar eller vänder- en riktig ögonöppnare!

Johanna Ivarsson