23 april besökte Erling Nilsson, viltansvarig i Hylte kommungrupp och Janne Landström, verksamhetsutvecklare på LRF, Länsstyrelsen för en diskussion om vildsvin. Bland alla sina verksamheter driver Länsstyrelsen ett betes- och ängsmarksprojekt som ska gynna hävden av dessa marker. I projektet har det visat sig att vildsvinen är en mer avgörande faktor än vad som förutsågs. Dels finns ju alla de problem vildsvinen medför men dessutom är den osäkerhet som lantbrukarna upplever kring vad CAP och dess kontroller kan innebära ett stort hot mot dessa markers hävd.

- Ingen på mötet hade tyvärr några idéer på några funktionella förebyggande insatser för att freda sig från skador på just dessa marker. Mycket grovt sammanfattat så är det skademinimering genom färre grisar och en klok och brett känd tillämpning av reglerna i CAP vid kontroller etcetera nog vad som kan påverkas lokalt och regionalt, säger Janne Landström.

Länsstyrelsen kommer troligtvis att initiera information till brukare kring hur de tillämpar regelverken kring betesmarksstöd etcetera kommunvis under året.

Janne Landström
verksamhetsutvecklare  LRF, jan.landstrom@lrf.se