Alla vattenkraftverk kommer att omprövas enligt en nationell plan. Den nationella planen omfattar alla vattendrag i landet. Kraftverken delas in i prövningsgrupper som får var sin kontaktperson.

– I Hallandsföreningen har vi utsett kontaktpersoner för att informera icke medlemmar i varje prövningsområde, säger Jan-Åke Jacobson, kraftverksägare i Vessigebro.  Ätran har exempelvis 22 prövningsgrupper.

Lilla å, eller Lillån, kommer att prövas i en prövningsgrupp. Och Jan-Åke Jacobson är kontaktperson. Men det är inte särskilt betungande för det finns bara två kraftverk, berättar han.
– Mitt och ett till, säger Jan-Åke och ler.
Det viktigaste är att informera, så ägarna inte missar att anmäla sig till den nationella planen. Om de vill.
– Lagen är ju skriven så att alla ska omprövas. Och man anmäler sig själv.

Så nu behöver tjänstemän från länsstyrelserna inte smyga omkring i landskapet längre för att leta efter gamla kvarnar eller sågverk som saknar tillstånd.

Staten kommer att gå igenom vattendrag för vattendrag, enligt den nationella planen, och de som då omprövas ska kunna få ersättning från den nationella fonden. Bakom fonden står några av de stora vattenkraftbolagen. Som skjuter till pengar mot att de får sänkt fastighetsskatt.

– Vill man inte vara i nationella planen, då får man själv bekosta en omprövning, säger Jan-Åke Jacobson.
Positivt i den nya lagstiftningen är att gamla tillstånd gäller igen. Det har dessutom stadfästs i en färsk dom i mark- och miljödomstolen.

I Halland kommer troligtvis alla kraftverksägare att bli informerade.
– Vi vill informera alla. Även icke medlemmar, säger Jan-Åke Jacobson.
Hallands vattenkraftförening har också försökt få till stånd ett möte med länsstyrelsen.
– Hittills har länsstyrelsen inte velat träffa oss. Men vi fortsätter ändå att begära ett möte med länsstyrelsen.
Arbetet med prövningsgrupperna måste skötas på rätt sätt. Det är viktigt att alla lär sig förstå vad vatten är, menar Jan-Åke Jacobson.

Missnöjd med kunskapsnivån

Han tycker att kunskapsnivån ibland är lite dåligt på myndigheterna. Och tar ett exempel.
– I alla prövningar kommer det upp att det ska vara låglutande galler. Det spelar ingen roll. Det är vattenhastigheten som avgör. Man tjatar ändå om låglutande galler, säger Jan-Åke Jacobson. Det är ett exempel på att de inte har förstått.

Ett annat exempel är att myndigheterna gärna pratar om vattenföringen eller medellågvattenföring.
– De har räknat ut medelvattenflödet. Det kan vara tio procent, säger Jan-Åke Jacobson.
Sedan drar myndigheterna helt orimliga slutsatser av detta.
– Det står ju att vi ska effektivisera i den befintliga vattenkraften, men med moderna miljövillkor, säger Jan-Åke Jacobson.

Det står också att myndigheterna ska ta hänsyn till samhällsnyttan, såväl nationellt, som regionalt och lokalt. Och det innebär att myndigheten inte kan riva ut den småskaliga vattenkraften i Halland.
– Även vi ska utveckla vår vattenkraft och förse den med moderna miljövillkor.
– Vi får ut mer energi ur samma vattendrag genom att effektivisera. Vi för ut mer energi och kan samtidigt släppa mer vatten till fiskvägar, säger Jan-Åke Jacobson.


Text: Göran Åhrén