Trafikverket har efter påtryckningar från branschen via sin generaldirektör initierat en del förenklingar för att så smidigt som möjligt kunna få ut virket ur skogen. Nu är ju även detta året torrt ännu så länge och få vägar har varit avstängda, men medvetenheten finns hos verket och LRF har dialog med dem i frågan. TRV vill gärna i sammanhanget även informera om vad som gäller för upplag av virke vid väg.

Gå till: trafikverkets hemsida för mer information

Jenny Nilsson,
Verksamhetsutvecklare, jenny.nilsson@lrf.se