Näringslivsutveckling
Laholms kommun prövar att göra viss tillsyn där näringslivsutvecklaren följer med inspektören och erbjuder hjälp om företagaren vill utveckla företaget. Om beställning finns så tillsätts en lots av näringslivskontoret.

Enskilda avlopp
Kommunen eftersöker grävmaskinsentreprenörer för att fixa enskilda avlopp. Det är cirka 300 anläggningar som behöver åtgärdas och det är brist på någon som kan göra jobbet. Kommunen kommer att arrangera en informationskväll framöver om denna affärsmöjlighet.

Vattenskyddsområden
En diskussion hölls om bördefördelning inom vattenskyddsområden. Berörda lantbrukare var med och beskrev tydligt det orimliga att de får ta hela kostnadsansvaret för det förebyggande skyddet av dricksvattnet.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare företagandets villkor
christer.jansson@lrf.se