Se inbjudan >>

Heldagsresa till KALMAR 10 juni: Tema vatten

Reglerbar dränering (bevattning underifrån)
Fosfordamm och bevattning
Bevattning till fodergrödor

Program

06.00 Påstigning i Falkenberg (Lantmännens parkering vid Motet)

06.20 Påstigning i Halmstad (Cirkel K vid Halmstad Arena)

10.00 Studiebesök hos Bertil Aspernäs i Bergkvara, pionjär inom reglerbar dräneringen. Kan man verkligen vattna grödorna underifrån?

Förmiddagskaffe bjuder vi på

12.00 Lunch Stufenäs gästgiveri, var och en betalar.

13.15 Studiebesök hos Markus Johansson och Helena Strandroth, Bottorps Gård, Vassmolösa. På gården bedriver man växtodling samt slaktkycklingproduktion och är en av pilotgårdarna i Odling i Balans. Markus och Helena visar hur man kan kombinera miljönyttan med en fosfordamm i kombination med företagsnyttan att sedan kunna bevattna sina fält.

14.30 Studiebesök hos Familjen Cedergren, Christinelunds Gård, Vassmolösa inklusive eftermiddagskaffe som bjuder vi på. Här bedriver Björn tillsammans med sin son Aron mjölkproduktion med 540 kor. Björn berättar om deras strategi för att klara foderförsörjning till sina djur trotts torra förhållanden på östkusten. Bevattning är en viktig faktor här.

Medverkar gör rådgivare Caroline Johnsson Växa

Anmälan senast 31 maj till Länsstyrelsens hemsida under Landsbygd händelser. Skrolla sedan ner på sidan.

Info
Gudrun Edh , Länsstyrelsen Halland tel 010-224 32 28.

Caroline Johnsson, Växa tel 010 471 03 49.