Lina Floer, mark/växtagronom som värnar om en levande landsbygd med hållbar livsmedelsproduktion. Har jobbat inom jordbruks- och livsmedelssektorn i 16 år och tycker att det är spännande att nu få jobba med de viktiga vattenfrågorna och ett vattensmart lantbruk.

Harald Lagerstedt, lantmästare som också brinner för en levande landsbygd och en hållbar livsmedelsproduktion. Har tidigare varit lantbrukare och politiker.

– Vad är LEVA?

Lokalt Engagemang för Vatten, med syfte att sprida kunskap och utveckla nya arbetssätt inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till en hållbar livsmedelskedja och rent hav.

– Vad kan ni bidra med till de halländska bönderna?

Vårt erbjudande till bönderna är att se vad mer man kan göra utifrån gårdens förutsättningar, förbättrade odlingsmetoder och hjälpa till med att minska byråkratiska hinder för att t ex göra en våtmark. Vi erbjuder kostnadsfria gårdsbesök, vattendragsvandringar och temakvällar.

Vårt pilotprojekt riktar sig till avrinningsområdena: Törlan, Uttran, Ramsjökanal, Sannarpsån, Vinån och Susesån.

– Hur var invigningen den 4 juni?

Det är kul att satsningen nu har ett passande namn LEVA – Lokalt engagemang för vatten. Namnet för även tankarna till levande landsbygd med hållbar matproduktion och flera av svenska miljömål så som Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se