-Jag är föreningsmänniska och jag är så tacksam över mina år i LRF Ungdomen. Utan LRF Ungdomen hade jag inte varit där jag är idag, sa Kristina.

Kristina berättade om sitt arbete i miljö och jordbruksutskottet men också hur EU är uppbyggt.

- Vi i riksdagen påverkas en hel del av EU och vi kan påverka politiken en hel del. Inför varje ministermöte i EU måste ministern komma till Miljö och jordbruksutskottet, och då får vi säga vad vi tycker, så riksdagen har stor makt.

Kvällen ägnades en hel del åt deltagarnas frågor och utbetalningar, livsmedelsstrategin och generationsskifte var uppe till diskussion.

- Utbetalningarna har inte fungerat alls, så nu gäller det att se till så att lantbrukarna återfår sitt förtroende för Jordbruksverket.

Livsmedelsstrategin behöver det arbetas hårdare med enligt Yngwe.

- Vi är inte där vi borde vara då det i dagsläget inte gett resultat på gårdsnivå, vi tycker att det är viktigt att livsmedelsstrategin märks ute hos bonden.

När generationsskiftesfrågan kom upp gled fokus över till Andreas Hansson och hans företag.

- Vi kom till en punkt när det var dags för ägarskifte, jag satte mig då och gjorde kalkyler på min pappas verksamhet, jag hade diskuterade också dessa en hel del med revisorn. Sen var det bara att boka möten med några banker och visa kalkylerna. Jag kan ju konstatera så här i efterhand att kalkylerna jag gjorde till banken inte stämde, jag har ett bra resultat och jag kan ta ut en bra lön, säger Andreas.

Han menar dock att man måste se till den egna gårdens förutsättningar men också till sig själv.

- Alla har olika förutsättningar och drivkraft och vilja, sen går det ju inte att komma ifrån att startstödet har hjälpt till, allra helst efter förra årets torka. Jag behöver just nu bygga upp kapital och visa banken.

Andreas knep för att ha lyckats så bra är att ha fokus på det som är grunden i företaget, i detta fall mjölkkorna.

-Pappa lejde in för semin, jag seminerar själv, dessutom tycker jag att det är roligt att meka så jag reparerar en del själv, men jag lejer också in för att få sakerna gjorda när de ska vara gjorda. Men det absolut viktigaste är att ladugården fungerar för det är därifrån den huvudsakliga inkomsten kommer ifrån.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se