Vi gjorde företagsbesök hos Jenny och Henrik Alfredsson på Måns Börsgården med mjölkproduktion från 220 kor och glasstillverkning med tillhörande café med mera.

Utöver livsmedelsstrategin pratade vi bland annat om den nya IPCC-rapporten och om hur vi arbetat med Hallands klimatstrategi, tillämpning av miljöbalken för lantbruksföretag kontra stora industrier och hur tillstånd- och anmälningsplikt kan innebära stora konsekvenser för lantbruksföretagare.

Deltog i den konstruktiva dialogen under fyra timmar gjorde fyra riksdagsledamöter: Helena Antoni, (M), Jon Thorbjörnson, (V), Bengt Eliasson, (L) och Staffan Eklöf, (SD).