När bolaget bemötte kritiken såväl före som efter mötet, så förklarade man att förseningen bland annat berodde på att det är svårt att få tillgång till marken. Detta fick LRF att reagera och vi skickade ett brev till departementet för att beskriva markägarnas bild av läget. Det resulterade i ett möte med stadsrådets sakkunniga på finansdepartementet. Det var Björn Galant, Angelica Billevik och Erik Evestam som uppvaktade och vårt budskap var att bredbandsbyggare i allmänhet och IPOnly i synnerhet lovat mer än de kunnat hålla och att det inte är seriöst att skylla på markägarna när dessa löften inte kan infrias. Den snabba tillväxten i branschen har gjort att det verkar saknas kompetens som vet hur man bygger bredband på landsbygden och hur viktigt det är att bygga en bra relation med markägarna. Det finns stora brister som leder till konflikter, förseningar och ett nät som inte lever upp till den branschstandard som finns.

- Vårt budskap är att förseningarna inte beror på markägarna och att bredbandsbyggarna helt enkelt måste bli proffsigare i sitt jobb med markägarna, säger Björn Galant.

Erik Evestam
Äganderättsexpert, erik.evestam@lrf.se