Vi träffades under 400 kV-ledningarna utanför Våxtorp för att prata om hur landskapet och brukningsförutsättningarna kan komma att förändras om föreslagna åtgärder genomförs, i samband med att nuvarande Harsprångsledning ersätts av en ny ledning under de närmaste åren. Ledningen kommer att förnyas i samma sträckning som nu, men kan förskjutas upp till 25 meter vilket bland annat innebär att de träd som står nära ledningen kommer avverkas samt att inga träd i den zonen kommer bli produktionsskog igen. Vi pratade om att några gårdar troligtvis kommer lösas in för att bostadshusen hamnar för nära ledningen, vilket innebär att gränsvärdena för magnetfält blir för höga för bostäder. Vi pratade också om vikten av en öppen process så att alla kan få veta varför man väljer gammal teknik istället för nyare, varför det inte går att ta ner befintlig ledning och resa en ny på samma ställe. Vi tycker det blev ett bra möte och vi fortsätter vårt goda samarbete med kommunen.

Svenska Kraftnät har sökt förlängd nätkoncession. Berörda får remiss från Energimarknadsinspektionen.

Ulrika Algothsson, ordförande Laholms kommungrupp, ulrika.alstorp754@gmail.com