Catrin Gustavsson, Ordförande för LRF Ungdomen Skaraborg, och Sofia Warefelt från LRF Ungdomen Halland lotsade ungdomarna med van hand genom konferensen. 

Palle Borgström, riksförbundsordförande för LRF, fanns också på plats och höll ett pass, där konferensdeltagarna fick fundera på vad de ville prata med Palle om. Deltagarna ville veta vad som hände på riksförbundet och som aldrig kommer ut till medlemmarna, och hur LRF jobbar med kommunikation men också hur LRF jobbar med lönsamhet och attraktionskraft. 

– Vi jobbar en hel del med att se till så att dåliga förslag inte händer, detta tar både tid och resurser men det är ju också en del av vårt näringspolitiska arbete.

Deltagarna fick också lära sig mer om retorik och sociala medier, samt vara med på workshops med olika teman såsom Äganderätt, Oförglömliga möten, Svenskmärkning samt CAP. På kvällen fanns det också möjlighet för mingel och underhållning.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se