Studieresorna blir snabbt bokade och det finns plats för totalt 46 personer. Om det blir överanmälan så kommer eventuella återbud att lottas ut.

För mer info se inbjudan>>

Välkomna med er anmälan!

Studieresa till Holland Lantbruksresa 3 - 6 oktober 2019

”Nederländerna är bara ett litet land, men ändå en av världens största exportörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter tack vare den innovativa agrifood-tekniken. Den nederländska agrifood-sektorn är en hållbar källa till hälsosam, säker mat som produceras med respekt för natur och miljö. Den täcker ett brett sortiment av boskaps- och växtodlingssektorer som bland annat omfattar grönsaksodling och mjölkproduktion, växthusodling, trädodling och grisuppfödning.

Vid 2050 kommer vi att behöva föda en världsbefolkning på 9 miljarder människor. Fortsättning av nuvarande produktionsnivåer leder till en matbrist på 70%. Fler länder kommer att anta ett tillvägagångssätt som utvecklats i Nederländerna: Klimatsmart Jordbruk. Avsikten är att utöka och intensifiera de projekt som utförs av småbönder, trädgårdsodlare och fiskare och fortsätta att garantera livsmedelssäkerhet genom riktade offentlig-privata partnerskap.”

(Ovan är hämtat från en presentation av Nederländska jordbruket.)

Torsdag 3 oktober – Ankomst, Ål & Flytande Bondgård Fredag 4 oktober – Paprika, Blomsterauktion, Osttillverkning och Hästar
Lördag den 5 oktober – Gris, Nöt och Får & Amsterdam Söndag den 6 oktober – Ledig dag i Amsterdam & hemresa

Bokning – sista anmälningsdag den 29 maj!

Vi har ett begränsat antal platser, boka din resa senast den 29 maj! Därefter i mån av plats…

Bokningar görs till Equi Tours på tel 040-29 88 08 alt via mejl info@equitours.se. Efter den 29 maj skickar vi en bokningsbekräftelse och en anmälningsfaktura på 30% som skall vara oss tillhanda 10 dagar efter bokningsdatum. Slutbetalning ca 6 veckor innan avresa. Fullständiga villkor specificeras på bekräftelsen.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet, samt prishöjningar pga. flygskatter och/ eller valutakursförändringar. Priset är beräknat på valutakurs i april 2019 samt minst 35 deltagare på resan.

Vinstmarginalmoms på 2,6 % per person tillkommer. Resan är upplagd som en studieresa vilket gör att du som egen företagare kan ha möjlighet att göra avdrag.

Samarrangemang LRF Halland, Länsförsäkringar Halland och Equi Tours.