Detta är ett led i två projekt som LRF arbetar med just nu. Dels Mer mat Fler jobb, dels ett intergrationsprojekt. Ett tiotal företagare medverkade, representant från arbetsförmedlingen och Susanna Jordan från LRF.

Syftet med mötet var vilka möjligheter företagaren har till sin hjälp om man vill ta emot en nyanländ eller någon annan utanför arbetsmarknaden för praktik eller anställning.

Mycket bra diskussioner och tillmötesgående från arbetsförmedlingen, dock ett önskemål att arbetsförmedlingen gör ett studiebesök ute på gårdarna för att förstå arbetsuppgifterna. Ett av hindren för företagen är om inte språket fungerar. Arbetsförmedlingen kan idag erbjuda kurser i yrkesvenska. Tex speciellt för lantbruk eller trädgård.

Trädgårds- och mjölkföretag och ett glutenfritt bageri fanns bland företagen. Daniel från Arbetsförmedlingen skall göra uppföljningssamtal med företagarna som var med på kvällen.

Cecilia Bengtsson
Vice ordförande
LRF Halland