Tanken är att samla åsikter och erfarenheter för att matcha den lavinartade naturturismen, som på en del platser redan nu är överbelastat, samt att ta fram förslag på avtal mellan markägare och företag som säljer naturturism. Ett riktigt bra möte med input från alla olika deltagare. Summan av det hela var alla tydligt överens om. Problemet är inte seriösa naturturismföretag, de sluter gärna avtal, utan alla de som utnyttjar allemansrätten på fel sätt!

Erika Ingemarsson
Ledamot, Äganderätts­ansvarig LRF Halland