LRFs uppfattning är att det finns en vilja från länsstyrelsen att jobba för att underlätta processen. Nästa steg blir att försöka sammanföra konsulter, länsstyrelse och lantbrukare i ett möte under vintern.

Medverkade på mötet gjorde bland annat Martina Philip, Erika Ingemarsson, Göran Fagerström och Per Leander.

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör, ulrika.bertilsson@lrf.se