Det var stort intresse, närmre 70 personer från olika organisationer och privatpersoner kom när vi bjöd in till uppstartsmöte.

Det bjöds på information om vattendirektivet, hur man kan jobba i ett vattenråd och gruppdiskussioner om vad som var viktiga vattenfrågor för deltagarna.

Vattenhushållning och att hålla vattnet kvar i landskapet var för många en viktig fråga som vi följer upp på nästa möte torsdagen den 7 november.

Harald Lagerstedt