Kommunstyrelseledamöter som deltog var Lotta Stenkil, Christoffer Bergenblock, Jana Nilsson samt landsbygdssamordnare Ulrika Rylin. Det blev också en titt på det välbetade landskapet med sina stenmurar och som kontrast en titt på vildsvinens härjningar.

Ann-Charlotte Larsson från Södra berättade om virkesvärde och förlust av kolsänka när skogen inte tillåts växa som skogsägaren önskar. Och vi fick exempel på hur nära de två ledningarna går bostadshus.

Och om någon undrar så säger varken Södra eller LRF nej till nya kraftledningar. Vi säger ja till marksnål teknik.

Cecilia Bengtsson
Ordförande LRFs kommungrupp Varberg, cecilia.bengtsson@bredband2.com