Vi gjorde nedslag hos tre gårdar utmed ån och fick ta del av vad de gjort och tänker göra för åtgärder. Plöjningsfri odling för att minska jorderosionen, mellangrödor, våtmark, med mera.

Dagen var ett samarrangemang med kursen ”Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken”. Markus Hoffman, LRFs vattenexpert medverkade också.

Vi diskuterade då också underhåll av diken. Det fanns önskemål om fler aktiviteter så det ser vi som ett gott betyg på dagen. Förhoppningsvis leder det också till konkreta åtgärder!

Harald Lagerstedt