Två nya ledamöter valdes in, Marcus Idoffsson, Laholm, och Matilda Lindvert, Tvååker, som ersatte Annika Stenström och Sara Hansson.

Sex motioner antogs på stämman: 

• Förändra prisnivån på LRF-medlemskapet
• Lika konkurrenskraft inom EU
• Sätt press på valberedningen
• Ett valfritt LAND-paket
• Mötesmanin och formaliteternas tid är förbi
• Bygg inte på vår framtid

Annika Arnesson,
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, annika.arnesson@lrf.se