Dagens rubrik hade visserligen ett frågetecken men det rätades ut till ett utropstecken under dagen. Syftet med dagen var att lyfta den halländska skogens betydelse för ett positivt klimatarbete och visa på skogsnäringens betydelse för Halland, och det uppnåddes verkligen. Tonen slogs an av den för oss så bekanta Helene Andersson som utifrån sin roll som ordförande i regionens tillväxtutskott ledde oss in i dagen. På det följde fakta från Skogforsk, Skogsstyrelsen och Varbergs kommun, tre mycket goda regionala exempel samt ytterligare fakta kring vad den så hett eftertraktade skogsråvaran räcker till.

Vilka slutsatser kan vi då dra? 

Ja, allra först att skogen har en mycket viktigare roll i det halländska näringslivet än nog någon först tror. Precis som på de flesta andra håll i landet har skogen en avgörande roll för den lokala samhällsekonomin så fort vi kommer utanför städer och turiststråk. I Halland gäller dock dessutom att skogsindustrin kanske är den mest forsknings- och kunskapsdrivna industrisektorn och en av få branscher där regionens industri kan göra anspråk på att vara världsledande. Detta är också hållbarhet även om det är ekonomisk sådan och den ofta hamnar i skymundan i diskussionerna. 

Kopplat till klimatet och den miljömässiga hållbarheten framkom också en hel del imponerande fakta. Halland är klimatpositivt och att det är så beror helt och hållet på skogen. Hallandsskogens årliga tillväxt binder tre gånger så mycket koldioxid som länets utsläpp. Den årliga avverkningen är mindre än den årliga tillväxten och redan detta netto binder motsvarande hälften av utsläppen. Det som avverkas används sen i sin tur i tillverkningen av massaprodukter som till stor del är långsiktiga kolsänkor och som i sin helhet ersätter användningen av fossil råvara. En enastående ekvation helt enkelt!

Jan Landström
Verksamhetsutvecklare äganderätt, jordbrukspolitik och företagsutveckling, jan.landstrom@lrf.se