Styrelsens verksamhetsprioriteringar är dessa:

• Organiserat påverkansarbete i kommungrupperna
• Skog och Vilt
• Fler medlemmar
• Vatten
• Företagsutveckling
• LRF Ungdomen

Alla prioriteringarna presenterades av ansvarig ledamot och öppnade upp för frågor och diskussion. Vi fick också veta mer om arbetet med framtidens folkrörelse som varit på remiss under hösten och kopplat till detta höra om LRF Ungdomens motioner från höstens stämma, där man bland annat ifrågasätter dagens organisation och ”mötesmanin” i LRF. Vi kan nog konstatera att förändringar kommer att ske, frågan är bara vilka?

Dagen avslutades med kaffe och struva till de som inte fortfarande var proppmätta. Reseräkningarna scannades in med QR-kod – delar av framtidens folkrörelse är redan här!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare, jenny.nilsson@lrf.se