Arbetsmarknadsenheten har tidigare haft ett gott samarbeta med lantbruksföretagarna Petra och Magnus Karlsson som driver Carlsro gård.  Där har man lyckats få till bra matchningar. Arbetsförmedlingen jobbar med arbetssökande personer, vissa av dem uppfyller villkoren för anställningsstöd.

För mera information om stöden kan du som arbetsgivare få här >>  

Man kan börja med en månads praktik och sen säsongsanställning om bägge parter är överens och det fungerar bra.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till Helen Ungberg, 070-149 97 58 eller helen.ungberg@varberg.se

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se