– Låt oss vara den miljöviktiga verksamhet vi är och bygg inte bort den värdefulla åkermarken. Det var en del av de budskap som LRF gav de halländska riksdagsledamöterna när vi träffade dem på Munkagårdsgymnasiet.

Stefan Larsson, driftschef inledde med att berätta om skolan och coronaläget som nu innebär att 285 elever studerar hemifrån. Det är en utmaning för en praktisk utbildning där man först läser om något och sedan direkt kan gå ut och se och göra det i verkligheten.
– Vi har faktiskt noterat en högre närvaro på teorilektionerna, berättade Lotta Tengdahl. Något som kommer bli intressant att utvärdera längre fram.

De elever som i dag läser på skolan har i princip två jobb att välja på när de tar studenten. Skogsbrukseleverna erbjuds i många fall jobb redan innan utbildningen är avslutad. Detta visar på en av vår bransch stora utmaningar, vi saknar kompetent personal och få inom sektorn läser vidare vid högre utbildningar. Här kom flera av riksdagspolitikerna med bra tankar och inspel. Bland annat diskuterades det hur vi kan få in fler av dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Projektet Mer mat – fler jobb kan vara en viktig del. Vi pratade också om att skolan skulle kunna ha mer utbyte och skapa intresse för näringen genom att samarbeta med andra gymnasieskolor som till exempel Peder Skrivare i Varberg.

Emma Svensson från LRF Ungdomen som är anställd på skolan guidade tillsammans med Anders Sjööarv runt på skoljordbruket och passade på att berätta om jordbrukets bidrag och utmaningar när det gäller hållbarhet.
– Varje år försvinner 600 ha åkermark i Sverige, samtidigt växer befolkningen och allt fler ska försörjas per brukat hektar. Här måste politiker och kommuner förstå värdet i och värna åkermarken.

De riksdagsledamöter som deltog i de intressanta diskussionerna var Jon Torbjörnsson (V), Adnan Dibrani (S), Staffan Eklöv (SD) och Helena Antoni (M).