Thomas Magnusson berättade om tonläget inifrån Bryssels korridorer: EU-samarbetet hänger lite löst när varje land nu tänker mer på sig själv än att hålla ihop EU. Flera länder har det väldigt tufft i covid-19-tiderna på grund av att de stängt skolor och restauranger, detta resulterar i att färskvarumarknader går på knäna. Krisande länder frågar om stödpengar för att lindra krisen men alla får till svar att det inte finns några pengar i EU till detta.

FARM TO FORK skall leda EU framåt ur ett miljö-/klimat-/ hållbarhetsperspektiv. Framöver finns det två scenarier i spåren av covid-19:

1:a Pengarna skall gå till att skydda jordbruket.
2:a Skydda allt som blir skadat av covid-19.

Efter lite omvärldspaning gick Sofia Björnsson igenom hur EU-arbetet är uppbyggt och hur allt hänger ihop. CAP blir förmodligen uppskjutit till att börja gälla 2023. Nytt nästa period blir Eco Schemes som är ettåriga miljöåtagande. Förändringar kring vad som skall ingå i pelare 1 och 2 är ännu oklart, men lite förflyttningar kan vi vänta oss. Kompensationsstödet kommer bli till det bättre då man utjämnar mellan första och andra ”trappsteget” i stödstegen. Betesmarksersättningarna kommer antingen stöden öka på eller kraven minska.

Framåt så behöver vi i LRF stöta på politiker om att budgeten inte får minska vare sig till EU eller nationellt. Påverka för att reglerna blir tydliga och enkla att förstå sig på. Lyfta livsmedelsstrategin - konkurrenskraft hand i hand med miljö. Samt att vi måste få till en bättre övergång nu mellan perioderna.

När det senare kommer till investeringsstödet, så hanteras dessa olika av varje länsstyrelse. Som i Halland finns det inget kösystem, utan man skickar in en ansökan om byggnation, får till svar att pengarna är slut, och en uppmaning till att skicka in en ny ansökan i framtiden så kanske det finns pengar då. Är det nu så att man börjar bygga efter avslagen ansökan så kan man sedan inte söka investeringsstöd på det då bygget redan är påbörjat. I Jönköpings länsstyrelse finns ett kösystem som gör att man kan skicka in ansökan om investeringsstöd, få till svar att ”vi vet inte vad vi får i vår framtida budget men din ansökan hamnar i kö”. Då kan du börja på byggnationen och ändå inte bränna stödpengarna. Ett mycket bättre och mer rättvist sätt så att vi inte hamnar i ett investeringstomrum nästkommande 3 år om ni frågar mig.

Peter Andersson
Regionstyrelsen LRF Halland