Tänk på att:
• Rengör tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan.
• Täck alltid dina vagnar.
• Kontrollera fälten regelbundet, 2-3 gånger under sommaren.
• Var extra noggrann med plockningen under kraftledningar och på översvämningsmarker.
• Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar.
• Kemisk bekämpning – effektivt vid stor flyghavreförekomst.
• Inte odla havre om du har flyghavre.
• Variera växtföljden, öka andelen höstsådda grödor, vall potatis och oljeväxter.

Mer information om flyghavre och hur den bekämpas hittar du här.
Har du problem med renkavle? Läs mer här.

/ Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige
010-184 45 06, sigrid.fredberger@lrf.se