För inte så länge sedan länsades många sadelkammare på sadlar och under en annan period var det fyrhjulingar och andra fordon.  

- Det går trender i det. Just nu ser vi ett ökat antal stölder där man riktar in sig på verktyg och GPS-utrustning till traktorer, säger Mattias Nilson, skadereglerare på Länsförsäkringar Halland.  

Stöldligornas framfart på landsbygden har ökat de senaste åren. Tidigare gav de sig främst på entreprenadföretag och byggarbetsplatser.  

- Entreprenad och byggbranschen har lärt sig, och de låser nu mer in sin utrustning. Det är något som lantbruksbranschen borde ta efter, säger Mattias.  

Det är höga självrisker, men om man har larm och godkända lås i verkstad eller sadelkammare kan man få självriskreducering. Detta är något som Länsförsäkringar i Halland erbjuder sina kunder.  

- Vi vill ju förhindra och fördröja tiden vid ett inbrott och här rekommenderar vi våra kunder att låsa och larma, använd gärna larm med siren, samt att man DNA-märker sina grejer, har bra belysning och att man är med i grannsamverkan, säger Mikael.  

På Länsförsäkringar har man sett en nedgång i bostadsinbrott på landsbygden, men i lantbrukens ekonomibyggnader ökar inbrotten. Inbrotten sker också under alla dygnets timmar.  

- Stöldligorna har blivit fräckare. Inbrott kan ske även när man är hemma, så se till att låsa även om du är hemma, säger Mattias.  

Stöldligorna har också kommit på att de kan hyra hus på landsbygden och ha det som uppsamlingscentral.  

- Vi hade ett sådant fall här i Halland där Polisen tog gärningsmännen på bar gärning när de höll på att lasta in sitt stöldgods i lastbilar. Det var tack vare tips som de kunde göra det tillslaget och gripa gärningsmännen. Var därför uppmärksam på vem du hyr ut ditt hus till, säger Mikael.  

Tips för att förhindra och fördröja inbrott 
- lås 
- larm gärna med siren 
- bra belysning 
- DNA märkning  
- Var med i grannsamverkan  
- Var uppmärksam om du hyr ut ditt hus, åk gärna förbi och titta till det. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, 
clara.hyltback@lrf.se