Ovan bilder från några halländska tävlingsdeltagare. Fler från hela landet hittar ni på tävlingens Facebooksida >>

Tanken med SM i nedbrytning är att rädda friska och oersättliga odlingsjordar eftersom mark inte kan nybildas. Varje dag förstörs, bebyggs eller asfalteras stora markytor som istället borde användas till matproduktion i världen. Sverige har cirka 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Men den svenska åkerarealen minskar varje år. Odlingsmark av sämre kvalitet blir ofta skog, medan viktig och bördig jordbruksmark försvinner helt när samhället, ofta utan att förstå konsekvenserna, bygger nya vägar, bostads- eller industriområden.

SM i nedbrytning är ett gemensamt upprop från LRF och SLU RådNu för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen går ut på att de som anmält sig gräver ner tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller i sin trädgård. Tvättlapparna har tävlingsledningen försett de tävlande med. Nedgrävningen skedde under första veckan i juni. Under sista veckan i augusti grävs tvättlapparna upp, fotograferas och så skickas bilderna in till tävlingskansliet, som bedömer hur det biologiska materialet brutits ned. Ju friskare jord, desto mindre blir resterna av tvättlappen.

Tävlingen avslutas sista veckan i augusti: 24-30 augusti 2020 när tvättlapparna grävs upp.

Läs mer om SM i nedbrytning >>

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se